สื่อวิดีโอเกี่ยวกับแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=b8EDuyOJPGg

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=_A6ORUyRKmU

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=i_38Anlhqyo

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=bAUhBMViMx0

ที่มา :http://www.youtube.com/watch?v=yArnTOySH3c

ที่มา :http://www.youtube.com/watch?v=ITC4x8CBjsY

ที่มา :http://www.youtube.com/watch?v=D_cV85USGx8

Advertisements

WELCOME TO PHYSIC’53

WELCOM สู่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)

เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่